şahidlik

şahidlik
is.
1. Gözü ilə gördüyü və ya bildiyi bir hadisə və ya iş haqqında bir şəxsin məlumat verməsi, şahid durması.
2. Bir şeyin həqiqiliyini, düzlüyünü rəsmən təsdiq etmək üçün bir işdə iştirak etmə. O günün sabahı Şərifzadə və Qəmər xanımın şahidliyi ilə Zeynalın Mehribanla yenidən evlənməsi zaqsda qeyd olundu. S. H..
3. Məhkəmədə: şahidin verdiyi məlumat; şəhadət. Şahverdi yalançı şahidlik eləyib çox adamı nahaqdan tutdurubmuş. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • şəhadət — is. <ər.> 1. Şahidlik. <Ağa Salman:> . . Gedim, sərbazları görüm, əhvalat xəbər alım ki, mürafiə vaxtında şəhadətlərini əda etsinlər. M. F. A.. // Dəlalət, sübut. Xəlqə şərh etmək qəmi hicrin nə hacətdir mənə; Laləvəş sinəmdəki dağlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəyyinə — ə. 1) qəti dəlil, sübut; 2) şahidlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • güvahi — f. şahidlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şahid — ə. 1) öz gözləri ilə görən; şahidlik edən adam; 2) şəhadət verən; 3) mötəbər məxəzdən gətirilən misal; sitat ə. gözəl, göyçək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəhadət — ə. 1) şahidlik, şahid olma; 2) Allahın birliyini və peyğəmbərin onun elçisi olduğunu qəbul etmə; 3) şəhidlik, şəhid olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ifadə — is. <ər.> 1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə). Şifahi ifadə (ağızdan anlatma). İfadə tərzi. – Bu sualın ahəngi içərisində nə kimi ifadələr olduğunu Zeynal çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iman — is. <ər.> 1. İnanma, dərin inam. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman vardı; Könlümü şübhə, tərəddüd sardı. A. Ş.. <Kərimxan:> Hələ də öz imanında möhkəm qalmaq istəyirdi. M. İ.. // İslamiyyətdə: dinə, Allahın birliyinə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • DELALET-İ ZÂTİYE — Kendi zatı ile, bizzat kendisini eserleri ile göstermek suretiyle olan delâlet, şahidlik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEŞHUDİYYET — Gözle görüş. şâhid oluş. şâhidlik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞAHADET — (Şehâdet) Şâhidlik. * Bir şeyin doğruluğuna inanmak. * Delâlet. Alâmet, işaret, iz. * Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik. (Bak: Şehid …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”